→   Nadácia Volkswagen Slovakia slávnostne odovzdala stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova v Bratislave

→   Za 2 roky venovala viac ako 50 000 eur na inštaláciu šiestich stoličkových výťahov v základných školách po celom Slovensku

→   Debarierizácia priestorov okrem iného umožňuje žiakom so znevýhodnením navštevovať školy v mieste ich bydliska

BRATISLAVA – Situácia, kedy dieťa nemôže navštevovať základnú školu spolu s rovesníkmi, s ktorými vyrastalo, je ešte stále problémom mnohých slovenských rodín. Dôvodom sú okrem iného chýbajúce bezbariérové úpravy priestorov, čo sťažuje alebo úplne znemožňuje deťom s telesným znevýhodnením prístup do školy a triedy. V rámci grantového programu Vzdelaním k integrácii sa preto Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) zamerala na financovanie stavebných úprav a inštalácie stoličkových výťahov. Od roku 2019 venovala na tento účel viac ako 50 000 eur a podporila šesť základných škôl v rôznych regiónoch Slovenska. V stredu 16. júna 2021 slávnostne odovzdala stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova v Bratislave.

 

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: TS_Slavnostne odovzdanie stolickoveho vytahu