Aj v roku 2018 Nadácia Volkswagen Slovakia podporí výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu (tzv. autizmom) prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“. Už len do 15. augusta môžete registrovať svoje projekty a tým požiadať o grant na jeho realizáciu až do výšky 3 500 €.

Prehľad podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.