Jedným z cieľov našej Nadácie je zavedenie pravidelnej a dlhodobej výučby nemčiny v materských školách. Na podporu tejto myšlienky vznikol v roku 2016 grantový program Nemčina do materských škôl, ktorý je aktuálne otvorený. Podporené projekty získajú možnosť vyškoliť učiteľky a učiteľov, sadu edukačných pomôcok, finančný príspevok na mzdu učiteľky/učiteľa jazyka či nákup pomôcok.

Grantový program je určený pre všetky materské školy na Slovensku. Žiadosť môžu podať do 30. júna.