Nadácia Volkswagen Slovakia podporila aj v tomto roku projekty z grantového programu Projekty zamestnancov Partner. Hodnotiaca komisia sa rozhodla prerozdeliť sumu takmer 9 000 € medzi 9 projektov, do ktorých sú zapojení zamestnanci partnerských firiem spoločnosti Volkswagen Slovakia. Ich prínosom je najmä dobrovoľná angažovanosť a podpora neziskových organizácií vo svojom okolí.

Prehľad podporených projektov v roku 2018 si môžete pozrieť tu.