Náučné chodníky uzatvárame už 31. mája!

Využite poslednú možnosť a zaregistrujte žiadosť pre získanie grantu vo výške 2 300 € na obnovenie alebo vytvorenie náučných chodníkov. Cieľom grantového programu je začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy a základné školy z regiónu a tým zvýšiť eko-povedomie v regióne.

Viac informácií o grantovom programe nájdete tu.