Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila tento mesiac dva grantové programy.

Prepojením zážitkového vyučovania, informovanosti o prírodných krásach Slovenska a tematiky životného prostredia vznikol minulý rok grantový program Náučné chodníky. V jeho druhom ročníku môžu žiadatelia získať na projekt zameraný na revitalizáciu či vybudovanie nových náučných chodníkov alebo integráciu ekológie do vyučovacieho procesu sumu až 2 300 €. Uzávierka prijímania žiadostí bude 31. mája.

Začlenenie a vzdelávanie fyzicky či mentálne znevýhodnených detí a mládeže do každodenného života majú za cieľ projekty v rámci grantového programu Vzdelaním k integrácii. Podporené projekty získajú na realizáciu vzdelávacích aktivít pre znevýhodnených sumu 2 000 €. Žiadosti môžete podávať do 6. júna.