Zástupcovia Nadácie Volkswagen Slovakia spoločne s deťmi v triedach s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka slávnostne otvorili nový školský rok 2014/2015 na ZŠ Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Viac o novinkách z aktivít našej Nadácie si prečítate v novom newslettri tu.