Dňa 30. mája 2018 Nadácia Volkswagen Slovakia slávnostne odovzdala do užívania detské dopravné ihrisko mestu Stupava. Pre širokú verejnosť ho otvorili pán Eric Reuting, predseda správnej rady Nadácia Volkswagen Slovakia, Adriana Smolinská, projektová manažérka Nadácia Volkswagen Slovakia, Alžbeta Ožvaldová, vicežupanka BSK, Milan Troška, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR, Roman Maroš, primátor Stupavy, Bohdana Cibuľová, riaditeľka ZŠ kpt. J. Nálepku a ďalší vážení hostia. Súčasťou otvorenia bola aj ukážková hodina dopravnej výchovy, kde si deti vyskúšali nové dopravné ihrisko.

Dopravné ihrisko je súčasťou výukových priestorov a športovísk v rámci areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave. Cieľom je prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti detí. Toto najväčšie detské dopravné ihrisko v regióne bude k dispozícii nielen obyvateľom Stupavy, ale i deťom z materských a základných škôl či záujemcom zo širokého okolia. Viac o možnostiach návštevy nového dopravného ihriska pre verejnosť, školy a škôlky nájdete tu.

Ak chcete vidieť, ako prebiehalo slávnostné odovzdanie, pozrite si video na našej facebookovej stránke.