Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Nadácia Volkswagen Slovakia navštívila Špeciálnu základnú školu s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave a darovala jej 15 tzv. Pinf Hier. 

Pinf Hry boli vytvorené pre deti s mentálnym postihnutím, ako je autizmus, detská mozgová obrna, downov sydróm. Deťom tieto hry pomáhajú sa zábavnou formou naučiť čítať, písať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičia si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti, ktoré im môžu robiť ťažkosti. Pinf Hry už boli implemetované vo viac ako 200 inštitúciách na Slovensku a v mnohých rodinách.

Za týmto úžasným projektom stojí len 16-ročný Ondrej Vrábel, ktorý získal za projekt prestížne ocenenie Krištáľové krídlo.