Projekt Technika hrou od materských škôl, financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia, úspešne pokračuje už tretí školský rok. Od januára 2017 sa v rámci projektu zrealizuje päť školení v štyroch okresoch Slovenska pre 125 učiteliek materských škôl. Cieľom školení je podpora rozvoja prírodovedeckej a technickej gramotnosti a ich vzájomného prepojenia prostredníctvom implementácie výskumne ladenej koncepcie vzdelávania.

,,Táto koncepcia je prvým uceleným induktívne orientovaným didaktickým nástrojom prispôsobeným slovenským podmienkam, ktorý vznikol na základe potreby rozvoja samostatného a sebavedomého premýšľania dieťaťa o svete,“ vysvetľuje Kristína Žoldošová, školiteľka projektu, ktorého koncepcia bola precizovaná niekoľkoročným overovaním v praxi.

Školenia sú realizované prostredníctvom akreditovaného vzdelávania, na ktorom sú objasňované ako samotné princípy koncepcie vzdelávania, tak aj praktické aktivity aplikovateľné do vzdelávacieho procesu v materských školách. Absolventi školenia získajú metodickú príručku so súborom aktivít priamo aplikovateľnými do praxe ako aj pomôcky na realizáciu vybraných aktivít.

Viac informácií o termínoch školení získate tu. Pozrite si aj našu tematickú fotogalériuvideogalériu.