Nadácia Volkswagen Slovakia začiatkom septembra slávnostne otvorila nový školský rok už v troch slovensko-nemeckých bilingválnych triedach v materskej škole Pavla Horova v Bratislave, v jednej slovenskonemeckej triede v martinskej materskej škole i v úplne novej bilingválnej triede na základnej škole I. Bukovčana v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Rodičia detí, ktoré tieto triedy navštevujú, neplatia žiadne iné poplatky ako tie, ktoré sú štandardom v obecných zariadeniach takéhoto typu.