Dňa 1. júna 2017 Nadácia v rámci projektu S Nadáciou v pohybe slávnostne odovzdala Volkswagen up! Detskému domovu Bytča a Golf Variant Detskému domovu Remetské Hámre. Pripojili sa tak k ďalším dvom zariadeniam – Charita Modra, n.o. a PE – ES, n.o. z Diviackej Novej Vsi, ktorým autá ešte posledných pár dní pomáhajú s ich každodennou činnosťou – už čoskoro si ich preberie Detský domov v Skaliciobčianske združenie ATHÉNA venujúce sa znevýhodneným deťom v detskom stacionári v Hnúšti. Zástupcvia všetkých štyroch zariadení sa aj vďaka svojim pomocníkom na kolesách mohli stretnúť 8. júna 2017 na podujatí „Najmilší koncert roka“ organizovanom Úsmevom ako dar, s ktorým Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo spolupracuje. Zúčastneným na koncerte svoj veľký talent predviedli deti z náhradnej starostlivosti.

Dňa 15. júna 2017 sa v rámci projektu uskutoční žrebovanie o ďalšie dve autá. Žiadosti je možné zasielať do 15. júna 2017.