Vďaka projektu pre detské domovy a zariadenia sociálnych služieb S Nadáciou v pohybe pomohla naša Nadácia v prvom tohtoročnom  kole ďalším dvom detským domovom.

Jedným z nich je Detský domov Sečovce, ktorému bol zapožičaný Volkswagen Touran. Bude im uľahčovať náročné cestovanie medzi jednotlivými pracoviskami, cestovanie k profesionálnym a špeciálnym rodinám, v ktorých zamestnanci detského domova pracujúcu s deťmi.  Druhým je Detský domov Spišské Vlachy, ktorý získal Volkswagen Golf Varinat. Vozidlo  im bude pomáhať aj s cestovaním do zdravotných zariadení a škôl.

Druhé kolo projektu s Nadáciou v pohybe bude spustené v novembri 2018. Následne v decembri vyžrebujeme až štyroch výhercov, ktorí získajú automobily na jeden celý rok.