→   Ľudia hľadali pomoc vo vzťahových problémoch, pri depresiách, osamelosti i po strate blízkych

→   Z kapacitných dôvodov linky dokážu vybaviť len polovicu prichádzajúcich kontaktov a žiadajú o systémovú finančnú pomoc od štátu

→   O aktuálnej situácii a potrebách sa rozprávali v rámci iniciatívy Nadácie Volkswagen Slovakia „Linky podpory“

 

BRATISLAVA – Denne poskytujú pomoc a podporu pre stovky ľudí naprieč celým Slovenskom – dôverne, anonymne, bezpečne a nonstop. Po krízovom roku sú ich služby pre zmiernenie dopadov pandémie kľúčové. Na zvýšenie dopytu o 200 % reagovali rozšírením tímov i novými projektami, čo dokázali najmä vďaka podpore firemných darcov a nadácií. Zástupcovia 5 liniek pomoci analyzovali rok s pandémiou v kontexte duševného zdravia v online diskusii Nadácie Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK).

 

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: TS_Ludia kontaktuju linky pomoci trojnasobne viac_NVW SK