V rámci spolupráce s Ligou proti rakovine naša Nadácia podporila projekt “Rodinná týždňovka”, ktorý bol určený 25 rodinám v neľahkej životnej situácií. Už po tretíkrát bol pre rodiny s deťmi pripravený týždeň plný oddychu, aktivít, ale aj inšpirácie pre návrat do „normálneho“ rodinného života, ktorý žili pred chorobou.  Program tvorili dobrodružné, športové či kreatívne kurzy, spoločenské stretnutia, predstavenia a detské hry. Pre rodiny bol pripravený aj špeciálny tím pozostávajúci z lekára, psychológa, sociálneho pracovníka a dobrovoľníkov – animátorov.

Viac o projekte si môžete prečítať na dobrenoviny.sk.