Aj tento rok Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila pre deti z detských domov a náhradných rodín tradičný Vianočný projekt spojený so súťažou o skvelú cenu, automobil Volkswagen up!. Cieľom projektu je atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z detských domovov, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť, hravosť a predstavivosť. Tohtoročná téma bude pre deti zaujímavou výzvou. Aby mali možnosť sa zamyslieť nad potrebami iných a uvedomiť si aký je život ľudí so znevýhodnením, a čo by im ho mohlo uľahčiť, budú mať za úlohu zostrojiť auto pre znevýhodnených.

Modely môžu do súťaže zaregistrovať do 3. októbra. Presné zadanie a ďalšie informácie nájdete TU.