Predĺžili sme možnosť podávania žiadostí do grantového programu Technika hrou od základných škôl do 7.septembra 2018.

Vybraným základným školám, ktoré budú zapojené do projektu, bude poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.

Viac informácií o projekte ako aj spätnú väzbu od učiteľov nájdete aj v informačnej brožúre.