→   Od roku 2015 Nadácia Volkswagen Slovakia (NVW SK) realizuje grantový program naviazaný na potreby  detí a mládeže s poruchou autistického spektra (PAS)

→   Na Slovensku najčastejšie chýba dostupné poradenstvo a včasná intervencia, prístup k terapiám a školy prispôsobené deťom s PAS

→   Grantový program je otvorený mimovládnym organizáciám aj školám, ktoré priamo pracujú s deťmi s PAS a počas šiestich ročníkov získalo 84 projektov od NVW SK 237 000 eur

BRATISLAVA – Potreby detí a mladých dospelých s poruchou autistického spektra (PAS) Nadácia Volkswagen Slovakia (NVW SK) monitoruje od roku 2015, kedy spustila grantový program Budúcnosť aj s autizmom. „Žiadatelia najčastejšie potrebujú pomoc so zafinancovaním priamych terapií pre deti s PAS, s podporou dostupnosti včasnej intervencie, so zariadením multisenzorickej snoezelen miestnosti, ale aj s úpravou prostredia školy pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu pre deti s PAS,“ uvádza Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka NVW SK pre oblasť podpory ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Počas šiestich ročníkov NVW SK v grantovom programe rozdelila 237 000 eur a podporila 84 projektov.

 

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: 20_12_07_TS_NVW SK_Rodinam s detmi s autizmom chybaju terapie aj prisposobene skoly