Projekt ,,Technika hrou od základných škôl“ sa pomaly dostáva do svojej finálnej fázy, kedy boli zapojeným školám poskytnuté posledné sady pomôcok zamerané na podporu technického myslenia, ktoré školy integrujú do svojho vzdelávacieho procesu do konca mája.

Do jedinečného projektu Nadácie Volkswagen Slovakia sa zapojilo 17 základných škôl v Bratislave, ktorým bolo bezplatne poskytnuté akreditované školenie a postupne v priebehu školského roka 2016/2017 zapožičiavané pomôcky s cieľom zlepšenia úrovne kvality edukácie prostredníctvom praktickej realizácie technicky zameraných činností v rámci vyučovacích predmetov. Sady pomôcok v jednotlivých témach (elektrina, magnetizmus, jednoduché stroje, konštrukcie a technické výzvy) majú okrem toho poskytnúť žiakom priestor pre praktické využitie získaných predchádzajúcich poznatkov a vedomostí a rozvoj ich praktických zručností.

Ohlasy na projekt ,,Technika hrou od základných škôl“ sú zo strany škôl viac ako pozitívne a majú veľký záujem na kontinuálnej implementácii koncepcie technického vzdelávania i naďalej. To dosvedčuje aj nadšenie žiakov Základnej školy Pri kríži v Bratislave pri preberaní pomôcok na fotografii.

Ďalšiu možnosť prihlásiť sa do tohto projektu budete mať v máji 2017.

Prečítajte si o projekte Technika hrou od základných škôl tu.