Dňa 14. marca 2017 zasadala hodnotiaca komisia, zložená z členov správnej a dozornej rady Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá rozhodla o výbere prvých podporených projektov v roku 2017, a to hneď v dvoch grantových programoch.

V rámci ekologicky zameraného grantového programu ,,Zelená dobrovoľníkom“ bolo vybratých 28 projektov, ktorých Nadácia podporí sumou takmer 14-tisíc eur. Prehľad podporených projektov nájdete tu.

Angažovanosť zamestnancov v prvom kole grantového programu ,,Projekty zamestnancov“ bude podporená prostredníctvom 110 schválených projektov v celkovej výške viac ako 109-tisíc eur. Sumár rôzne tematicky zameraných podporených projektov nájdete tu.