Dňa 25. januára 2018 otvorila Nadácia Volkswagen Slovakia  dva grantové programy zamerané na podporu dobrovoľníctva a verejnoprospešných aktivít zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia a regiónov, z ktorých pochádzajú.

Prvým z nich sú Projekty zamestnancov, vďaka ktorým môžu subjekty v spolupráci so zamestnancom spoločnosti Volkswagen Slovakia získať na svoje aktivity grant vo výške 1 000 eur. Žiadosti je možné podávať do 20. februára 2018 prostredníctvom online formulára a následne zaslaním jeho podpísanej tlačenej verzie.

Druhým otvoreným grantovým programom je Zelená dobrovoľníkom zameraná na skrášlenie areálov materských a základných škôl – úpravy školských dvorov, ihrísk, výsadbu stromov a trávnikov, namaľovanie múrov a lavičiek, opravy plotov, chodníkov atď. Termín na podanie žiadosti je 25. február 2018.