Žiadosť GP: Projekty zamestnancov Partner

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 30. apríla 2020 (rozhoduje dátum pečiatky na pošte) v jednom origináli s podpisom štatutárneho zástupcu.
Súbory na stiahnutie: Grantový program ,,Projekty zamestnancov Partner"
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • Uveďte prosím celý názov oddelenia aj pracovnej pozície
 • (Čo je Vašou úlohou v rámci projektu? Definujte koľko hodín a s akou pracovnou náplňou odpracujete ako dobrovoľník na danom projekte?)
 • 1. Informácie o Žiadateľovi*, ktorý projekt organizuje

 • Bankové spojenie

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • Štatutárny zástupca Žiadateľa

 • Akú právnu formu má organizácia? Aké ciele a úlohy organizácia sleduje? Komu pomáha? Aké spoločenské problémy rieši?
 • 2. Informácie o projekte

 • Zadefinujte podľa jednotlivých kľúčových oblastí (vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej výchovy, resp. vzdelávanie znevýhodnených skupín obyvateľov)
 • ObdobieAktivita 
  Pridať riadok
 • 3. Výdavky a príjmy

 • Maximálna čiastka podpory 1.000€
 • Maximálna čiastka podpory 1.000€
 • Pečiatka a podpis štatutára

 • Förderungsprogramm: Mitarbeiter Projekte Partner - Zusammenfassung des Projektes auf Deutsch *

  (vyplňte prosím v nemeckom jazyku) Zhrnutie má informatívny charakter. Vaša žiadosť bude vyhodnotená na základe slovenskej verzie.
 • Ausgaben und Einnahmen

 • max 1.000€
 • max 1.000€
 • (Max. 20 Wörter)