Nadácia Volkswagen Slovakia sa stala partnerom Automobilovej JUNIOR akadémie. Jej cieľom je poskytnúť žiakom AJA logozákladných škôl zaujímavé poznatky z oblasti automobilového priemyslu a hravou formou, praktickými cvičeniami im priblížiť svet techniky. Program aktivít v AJA je postavený na prepojení teoretických informácií a praktických prezentácií priamo vo výrobných závodoch. Hlavným cieľom projektu je otvoriť mladým ľuďom cestu k štúdiu technických odborov, spájať tých, čo vzdelávajú s tými, ktorí vyrábajú a vyčleniť jasné miesto pre budúceho odborníka v tomto procese.

Viac informácií ako aj možnosť prihlásiť sa nájdete tu.