Fakulta riadenia a informatiky Žiliskej univerzity v Žiline uskutoční projekt IT akadémia aj tento rok.  Týždenný intenzívny kurz s názvom „Internet vecí zábavnou formou (C++) & C++ v robotike“ podporila aj Nadácia Volkswagen Slovakia. Študenti stredných škôl aj pedagógovia budú mať možnosť získať nové vedomosti v oblasti informačných technológií a zároveň sa zabaviť pri riešení úloh týkajúcich sa vývoja softvéru.

Prihlasovanie na kurz je už spustené a prihlásiť sa môžete do 28. februára cez online formulár.

Nadácia už dlhodobo podporuje projekty Katedry technickej kybernetiky, napríklad aj veľmi úspešný Yrobot.

Nezabudnite si pozrieť aj video o vyhodnotení technických projektov stredných a vysokých škôl, ktoré boli Nadáciou podporené.