PRIHLÁŠKA NA WEBINÁR #INšpirujSaONline

Na webinár je nevyhnutné sa prihlásiť online prostredníctvom tohto formulára. Urobiť tak môžete najneskôr do 10.6.2020.

  • Ja dolu podpísaný/á sa týmto záväzne prihlasujem na bezplatný webinár #INšpirujSaONline, ktorý sa uskutoční dňa 11.06.2020.
  • Informácie o účastníčke/ovi, ktorá/ý sa zúčastní bezplatného webináru

    Odoslaním prihlasovacieho formuláru prehlasujete, že ste sa oboznámili s informáciami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov, v súvislosti s účasťou na webinári. Informácie sú dostupné na webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia: http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/vyhlasenie_nadacia_VW.pdf. Dovoľujeme si vás informovať, že osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je Kharisma, s.r.o. V prípade vysokého počtu záujemcov si Nadácia Volkswagen Slovakia vyhradzuje právo výberu účastníkov. Bližšie informácie spolu s potvrdením účasti Vám zašleme e-mailom alebo telefonicky v termíne do 10.06.2020.
  • Podpis účastníka