PRIHLÁŠKA NA WEBINÁR #INšpirujSaONline

Na webinár je nevyhnutné sa prihlásiť online prostredníctvom tohto formulára. Urobiť tak môžete najneskôr deň pred konaním webinára.

  • Čestne prehlasujem, že som uvedené údaje vyplnil/a pravdivo. Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky sa prihlasujem na bezplatný webinár #INšpirujSaONline na tému inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa uskutoční 15. 11. 2022.
  • Hidden
    Je možné vybrať si viacero webinárov (stačí stlačiť klávesu CTRL a označiť dané riadky)
  • Informácie o účastníčke/účastníkovi, ktorá/ý sa zúčastní bezplatného webináru

    Odoslaním prihlasovacieho formuláru prehlasujete, že ste sa oboznámili s informáciami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov, v súvislosti s účasťou na webinári. Informácie sú dostupné na webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia: http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/vyhlasenie_nadacia_VW.pdf. Dovoľujeme si vás informovať, že osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je Kharisma, s.r.o. V prípade vysokého počtu záujemcov si Nadácia Volkswagen Slovakia vyhradzuje právo výberu účastníkov. Bližšie informácie spolu s potvrdením účasti Vám zašleme e-mailom alebo telefonicky do dvoch dní pred konaním webináru.
  • Hidden