Pred pár dňami sa v materskej škole v Michalovciach konala dopravno-preventívna akcia pre najmenších s cieľom hravo priblížiť deťom pravidlá cestnej premávky a zvýšiť tak ich opatrnosť na ceste. Prostriedky na výstavbu dopravného ihriska, na ktorom sa akcia konala, poskytla aj Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu Bezpečne na cestách. Tento grantový program Nadácia po prvýkrát vyhlásila už v roku 2012.

Dopravné situácie sa učilo riešiť 150 detí, či už v úlohe cyklistov alebo kolobežkárov. Na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky dohliadali členovia Okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach a Mestská polícia. Členovia Slovenského červeného kríža – územný spolok Michalovce zas učili deti, ako sa zachovať v prípade nehodovej situácie a správne poskytnúť prvú pomoc zraneným. Malí Michalovčania získali okrem novonadobudnutých poznatkov z dopravnej výchovy aj preukazy vzorného cyklistu.

Fotografie a bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke MICHALOVSKÉ SPRÁVY.