Dňa 24. októbra zasadla hodnotiaca komisia v tomto roku poslednýkrát, aby rozhodla o podpore najlepších projektov podaných v rámci dvoch grantových programov.

Vďaka tretiemu tohtoročnému kolu grantového programu Projekty zamestnancov bude s finančnou podporou 32 000 € zrealizovaných až 33 projektov podaných subjektmi, v ktorých sa dobrovoľnícky angažovujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia. Prehľad podporených projektov nájdete tu.

Na 16 najlepších eko-projektov bolo prostredníctvom grantového programu Zelené vzdelávanie prerozdelených takmer 30 000 €. Veríme, že sa aj vďaka nim podarí prebudiť záujem detí z materských a zákaldných škôl o životné prostredie a jeho ochranu. Podporené projekty si môžete pozrieť tu.

 

 

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image