Bezpečne na cestách uzatvárame už  10.marca!

Využite poslednú možnosť a zaregistrujte žiadosť pre získanie grantu vo výške 3 000 € na realizáciu alebo dobudovanie interiérových alebo exteriérových dopravných ihrísk, ako i zavedenie dopravno-edukačných aktivít s dôrazom na bezpečné prechádzanie cez cestu. Cieľom grantového programu je prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

Žiadosť môžu po prvýkrát podať nielen materské, ale aj základné školy.

Viac informácií o grantovom programe nájdete tu.