Grantové programy Rozvíjať technik(o)u a Nemčina do materských škôl uzatvárame koncom júla!

Grantový program Rozvíjať technik(o)u má za cieľ podporiť iniciatívu vysokoškolských pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania a ich zaujímavé projekty s tematikou elektromobility.

Žiadosť môžete podať do 31. júla 2017 tu.

Hlavnou myšlienkou grantového programu Nemčina do materských škôl je zaviesť pravidelnú výučbu nemčiny už v materských školách na Slovensku. Podporené školy získajú prostriedky na mzdu lektora a metodické školenie.

Žiadosť môžete podať do 31. júla tu.