Za sedem rokov existencie podporila Nadácia prostredníctvom grantov viac ako 420 projektov. Aj vy nám môžete pomôcť pomáhať! Vďaka 2 % z vašich daní bude môcť Nadácia ďalej podporovať vzdelávacie projekty na Slovensku pre všetky stupne škôl, dvojjazyčnú výchovu, rešpekt k prírode, bezpečnosť detí na cestách, zdravotne a sociálne znevýhodnené deti i verejnoprospešnú činnosť zamestnancov Volkswagen Slovakia. Ďakujeme!

Tlačivo a postup na poukázanie 2 % nájdete tu.