Nadácia Volkswagen Slovakia už 10 rokov pomáha v oblasti podpory znevýhodnených detí. Desiatkami projektov a kreatívnych súťaží sa snažíme pomôcť im zabezpečiť potrebné vzdelávanie či rehabilitácie.

Patrí sem projekt Volkswagen rodina, ktorého podpora je určená pre zdravotne znevýhodnené deti či manžela/manželku zamestnanca Volkswagen Slovakia. Ďalším projektom sú Naše Volkswagen deti, na základe ktorého poskytujeme pozostalým deťom našich zamestnancov grantové štipendium na vzdelávanie. Naša Nadácia už druhý rok úspešne spolupracuje s centrom zdravia Possibilitas v Piešťanoch, ktoré na základe našej podpory poskytuje deťom v sociálnej núdzi dvojtýždennú intenzívnu terapiu.

Do tejto oblasti zaraďujeme aj grantový program Budúcnosť aj s autizom, ktorý je určený pre materské i základné školy, ako aj pre zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí s autizmom, či pre občianske združenia zamerané na deti s poruchou psychického vývinu. Druhý grantový program v tejto oblasti je Vzdelaním k integrácií, ktorým podporujeme zariadenia venujúce sa zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov.

Naša Nadácia doteraz poskytla na projekty v tejto oblasti 608 000€.