Nadácia Volkswagen Slovakia už od roku 2012 podporuje projekty v rámci Grantového programu Bezpečne na cestách. Cieľom tohto programu je zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Od roku 2012 sme podporili viac ako 130 projektov v hodnote 637 000 €. Okrem toho sa až 143 škôl zapojilo do online súťaže s tematikou dopravnej výchovy.

Vytvorili sme aj prvé verejné dopravné ihrisko na Slovensku s rozlohou 4 200 m². Do prevádzky bolo spustené v máji 2018. Viac informácií o dopravnom ihrisku nájdete tu.