Jednou z priorít Nadácie Volkswagen Slovakia je výučba nemeckého jazyka od predškolského veku – v materskej škole P. Horova v Bratislave a na Družstevnej ulici v Martine. Od roku 2012 ho obohatila o prepracovaný technický koncept výučby prírodných vied a techniky. Oba koncepty následne rozšírila aj na Základnú školu I.Bukovčana, kde jej žiaci môžu získať Deutsches Sprachdiplom. Aktuálne poskytujeme priamu výučbu nemčiny pre 250 žiakov materských a základných škôl.

Aj spolu s realizáciou v rámci grantových programov Nemčina do materských škôlExperimentovanie po nemecky sme za 10 rokov našej existencie podporili projekty v hodnote 1,5 mil. € a zároveň rozšírili výučbu nemčiny od raného veku aj do ostatných regiónov.