V Nadácii Volkswagen Slovakia #Pomáhame ďalej aj deťom v núdzi. Zdravie je to najcenejšie, čo máme. Aby sme prispeli k jeho ochrane, naša Nadácia pomohla rozšíriť vybavenie zariadení, ktoré navštevujú pacienti z celého Slovenska.

Pred dvoma rokmi sme darovali prvý ultrazvukový prístroj s robotickým ramenom Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2018 sme darovali Národnému ústavu detských chorôb v spolupráci so spoločnosťou Siemens s.r.o. vôbec prvý prenosný ultrazvuk s bezdrôtovými sondami na svete. Prístroje sme darovali v hodnote 85 000€.

Taktiež podporujeme aktivity detského hospicu Plamienok, ktorý poskytuje pomoc nevyliečiteľne chorým deťom v ich domácom prostredí. Okrem príspevku na zabezpečenie domácej lekárskej starostlivosti sme pomohli zorganizovať víkendové stretnutie pre smútiace rodiny a umožnili vydanie terapeutickej knihy pre deti. Detský hospic Plamienok sme doteraz podporili sumou 20 000€.

Od roku 2017 prebieha aprílová zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov aj v závodoch Volkswagen Slovakia. Naša Nadácia sa do nej aktívne zapája a po oba roky zdvojnásobila vyzbieranú sumu. V lete sme prvýkrát podporili tábor organizovaný Ligou proti rakovine, Rodinnú týždňovku. Suma podporili predstavuje doteraz 52 000€.