Výučba nemeckého jazyka už od raného veku

Od roku 2010 Nadácia Volkswagen Slovakia zaviedla koncept výučby nemeckého jazyka od predškolského veku – v materskej škole P. Horova v Bratislave a na Družstevnej ulici v Martine. Koncept neustále rozširuje a prehlbuje. Od roku 2012 ho obohatila o tzv. technický koncept, ktorý prebieha iba v nemčine a je v slovenských podmienkach jedinečný. Ide o prepracovaný systém výučby prírodných vied a techniky. Oba tieto koncepty následne rozšírila aj na Základnú školu I.Bukovčana, ktorá sa zaradila medzi 2 základné školy na Slovensku, kde jej žiaci môžu získať Deutsches Sprachdiplom.