Výučba nemeckého jazyka už od raného veku

Od roku 2010 Nadácia Volkswagen Slovakia zaviedla koncept výučby nemeckého jazyka od predškolského veku – v materskej škole P. Horova v Bratislave a na Družstevnej ulici v Martine. Koncept neustále rozširuje a prehlbuje. Od roku 2012 ho obohatila o tzv. technický koncept, ktorý prebieha iba v nemčine a je v slovenských podmienkach jedinečný. Ide o prepracovaný systém výučby prírodných vied a techniky. Oba tieto koncepty následne rozšírila aj na Základnú školu I.Bukovčana, ktorá sa zaradila medzi 2 základné školy na Slovensku, kde jej žiaci môžu získať Deutsches Sprachdiplom.

Workshop

, ,

Pre študentov stredných škôl z celého Slovenska sa 20. októbra 2020 uskutoční online workshop Chcem (sa) učiť nemčinu. V čase od 14.00 do 18.00 študenti navštívia všetky naše partnerské inštitúcie na troch [...]

Chcem (sa) učiť nemčinu

, ,

Vieme, že hovoriť jedným cudzím jazykom v dnešnom mnohojazyčnom svete nestačí. A vieme aj to, že len hovoriť o tom nestačí. Preto sme sa rozhodli konať. Spojili sme sily [...]

Bilingválna výchova v materských školách

Koncept nemeckej výchovy, ktorý odštartovala Nadácia po prvý raz v roku 2010 v Bratislave, sa rozvinul do úspešného vzdelávacieho programu. Od roku 2011 totiž zahŕňa už dve materské školy – Pavla Horova v [...]

Bilingválna výchova na základných školách

Prirodzeným rozšírením podpory dvojjazyčného vzdelávania je spolupráca so Základnou školou I.Bukovčana v Bratislave (Devínska Nová Ves), ktorú spustila Nadácia Volkswagen Slovakia v školskom roku 2012/2013. Žiaci z tried [...]

Projekt pre základné školy: Experimentieren auf Deutsch!

"Experimentovanie po nemecky" je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goethe Inštitútu. Ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov. S finančnou podporou Nadácie vznikli vôbec prvé pracovné listy v nemčine pre metodiku [...]

Chcem (sa) učiť nemčinu

, ,

Vieme, že hovoriť jedným cudzím jazykom v dnešnom mnohojazyčnom svete nestačí. A vieme aj to, že len hovoriť o tom nestačí. Preto sme sa rozhodli konať. Spojili sme sily [...]

Chceme vedieť nemecky

,

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt „Chceme vedieť nemecky“ po prvýkrát v roku 2017. Cieľ projektu je podpora výučby nemeckého jazyka, pričom sa šíri vďaka angažovaným učiteľom nemčiny, ktorí [...]