Podporujeme moderné vzdelávanie na základných školách

Nový jedinečný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia na podporu moderného vzdelávania na základných školách na Slovensku. Animovaný ostrov bude ponúkať množstvo interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí prepojených s praxou. Veríme, že sa nám vďaka Vedomostným ostrovom na školách prístupným počas celého dňa podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní pre všetky deti.

Vedomostné ostrovy

,

Spolu s novým školským rokom 2017/2018 odštartovala naša Nadácia nový unikátny projekt - Vedomostné ostrovy. Na jeho realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA dlhodobo pôsobiacou [...]