Podporujeme moderné vzdelávanie na základných školách

Nový jedinečný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia na podporu moderného vzdelávania na základných školách na Slovensku. Animovaný ostrov bude ponúkať množstvo interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí prepojených s praxou. Veríme, že sa nám vďaka Vedomostným ostrovom na školách prístupným počas celého dňa podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní pre všetky deti.