Deti – naša budúcnosť

Nadácia Volkswagen Slovakia si uvedomuje, že aj rodiny našich zamestnancov sa môžu ocitnúť v neľahkej životnej situácií. Prostredníctvom garantovaného štipendia cielene a dlhodobo podporujeme vzdelávanie pozostalých detí po našich zamestnancoch, respektíve ich partnerov. Od februára 2016 sme svoju pomoc zamerali aj na oblasť zdravotne znevýhodnených  detí a blízkych rodinných príslušníkov zamestnancov Volkswagen Slovakia. Cieľom tejto formy podpory v zmysle sociálneho zamerania Nadácie je pomôcť rodičom znevýhodnených detí uľahčiť ich ťažkú situáciu ako aj zvýšiť záujem ostatných zamestnancov o verejnoprospešné zmýšľanie a konanie.

Naše Volkswagen deti a Volkswagen rodina

,,Naše Volkswagen deti" Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje v tradícii založenej Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia a podporuje „Naše Volkswagen deti“, teda deti pozostalé po zosnulých zamestnancoch spoločnosti Volkswagen Slovakia alebo partnerov zamestnancov. [...]