Deti – naša budúcnosť

Nadácia Volkswagen Slovakia citlivo vníma potreby rôznych skupín obyvateľstva, avšak najmä detí. Deti sú to najcennejšie, čo máme, a to, čo do nich vložíme, sa nám niekoľkonásobne vráti. Lebo deti – to je naša budúcnosť.

Nadácia podporuje vzdelávanie detí v zmysle motta „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Cielene podporuje vzdelávanie nielen šťastných a zdravých detí, ale i tých menej šťastných či rôzne znevýhodnených. Dlhodobú podporu detí z detských domovov a sirôt v roku 2015 rozšírila o podporu telesne a mentálne postihnutých detí z domovov sociálnych služieb, či deti postihnuté autizmom.

Naše Volkswagen deti

,,Naše Volkswagen deti" Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje v tradícii založenej Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia a podporuje „Naše Volkswagen deti“, teda deti pozostalé po zosnulých zamestnancoch spoločnosti Volkswagen Slovakia alebo partnerov zamestnancov. [...]

Vzdelanie = budúcnosť

,

Jednou z oblastí, v ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo angažuje je pomoc deťom v detských domovoch. Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“ je od roku 2011 určený na podporu vzdelávania detí [...]

Projekt: S Nadáciou v pohybe

,

Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala v roku 2016 jedinečný projekt na podporu detských domovov a domovov sociálnych služieb na Slovensku. Zariadeniam uľahčuje ich denný režim zapožičaním auta Volkswagen Up!, Golf [...]

Vianočný projekt 2018: Auto pre znevýhodnených

,

Každý rok pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia pre deti z detských domov a náhradných rodín už tradičný výherný projekt. Cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny [...]

Anjelská Akadémia (2017)

Úsmev ako dar už 9 rokov vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia vzdeláva dobrovoľníkov a pripravuje ich na prácu s deťmi v náhradnej starostlivosti. Anjelská akadémia je akreditovaný vzdelávací program, ktorého cieľom [...]

Mimoriadna podpora

Nadácia Volkswagen Slovakia každoročne rozhoduje o mimoriadnych podporách z obrovského množstva nezaradených žiadostí, ktoré obdrží v priebehu roka. V roku 2014 takto podporila projekt „Mladí vedci“ Asociácie pre mládež, vedu a techniku v Bratislave, [...]

Darovanie prístrojov

,

Zdravie je to najcennejšie, čo máme a v Nadácii si to dennodenne uvedomujeme. Aby sme prispeli k jeho ochrane, pomohli sme rozšíriť vybavenie zdravotníckych zariadení, ktoré navštevujú pacienti [...]