Deti – naša budúcnosť

Nadácia Volkswagen Slovakia si uvedomuje, že aj rodiny našich zamestnancov sa môžu ocitnúť v neľahkej životnej situácií. Prostredníctvom garantovaného štipendia cielene a dlhodobo podporujeme vzdelávanie pozostalých detí po našich zamestnancoch, respektíve ich partnerov. Od februára 2016 sme svoju pomoc zamerali aj na oblasť zdravotne znevýhodnených  detí a blízkych rodinných príslušníkov zamestnancov Volkswagen Slovakia. Cieľom tejto formy podpory v zmysle sociálneho zamerania Nadácie je pomôcť rodičom znevýhodnených detí uľahčiť ich ťažkú situáciu ako aj zvýšiť záujem ostatných zamestnancov o verejnoprospešné zmýšľanie a konanie.

Volkswagen rodina a Naše Volkswagen deti

,,Volkswagen Rodina" Nadácia Volkswagen Slovakia od februára 2016 intenzívne podporuje aj zdravotne znevýhodnených priamych rodinných príslušníkov (dieťa, partnera/-ku) zamestnancov Volkswagen Slovakia. Začiatkom roka 2019 bola oblasť podpory rozšírená [...]

Rúška pomoci

, ,

Nadácia poskytne finančné prostriedky chránenej dielni či organizácií, ktoré ušijú vopred schválený počet rúšok a daruje alebo za symbolickú sumu (t.j. do1 eura/kus) predá. Podpora je možná do výšky [...]