Pomáhame znevýhodneným

Nadácia Volkswagen Slovakia citlivo vníma potreby rôznych skupín obyvateľstva, najmä detí. Podporuje vzdelávanie detí v zmysle motta „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Cielene sa zameriava na podporu vzdelávania nielen šťastných a zdravých detí, ale i tých menej šťastných či rôzne znevýhodnených. V roku 2015 rozšírila oblasť dlhodobej podpory o telesne a mentálne postihnuté detí z domovov sociálnych služieb či deti s poruchou autistického spektra, od roku 2017 o klientov s neuromuskulárnymi poruchami. Podporou špecificky zameraných vzdelávacích projektov ako aj špecializovaných rehabilitačných terapií sa snaží zlepšiť podmienky integrácie a inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí do bežného života.