Pomáhame deťom v núdzi

V rámci svojej činnosti v sociálnej oblasti Nadácia Volkswagen Slovakia rozšírila podporu smerovanú k zdravotníckym zariadeniam. Uvedomujúc si hodnotu zdravia a dôležitosť jeho ochrany, sme v roku 2016 prvýkrát prispeli na vybavenie zdravotníckeho zariadenia špičkovým prístrojom. V roku 2018 sme na projekt nadviazali ďalším a v tomto duchu plánujeme pokračovať. Naším cieľom je zlepšenie prevencie a zvýšenie kvality poskytovanej lekárskej starostlivosti. Podporu smerujeme aj organizáciám, ktoré fungujú pri zdravotníckych zariadeniach a majú rovnaký cieľ ako my.

Pomoc počas pandémie COVID-19

,

Nadácia Volkswagen Slovakia okamžite zareagovala na súčasnú situáciu, v ktorej je pomoc tým najzraniteľnejším špeciálne dôležitá. Na podporu zmysluplných verejnoprospešných projektov a organizácií, pre ktorých je pomáhať poslaním, vyčlenila rozpočet [...]

Linky podpory

,

Nadácia Volkswagen Slovakia sa rozhodla aj v roku 2021 poskytnúť rozšírenú pomoc v súvislosti s pandémiou COVID 19. Aktuálna situácia negatívne vplýva na spoločnosť aj po psychickej stránke. [...]

Rúška pomoci

, ,

Nadácia poskytne finančné prostriedky chránenej dielni či organizácií, ktoré ušijú vopred schválený počet rúšok a daruje alebo za symbolickú sumu (t.j. do1 eura/kus) predá. Podpora je možná do výšky [...]

Podpora krízových centier

,

Pomoc ľuďom v núdzi patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia stále silnejšie zameriava. S týmto cieľom otvorila Nadácia v roku 2019 prvýkrát grantový program [...]

Mimoriadna podpora

Nadácia Volkswagen Slovakia každoročne rozhoduje o mimoriadnych podporách z obrovského množstva nezaradených žiadostí, ktoré obdrží v priebehu roka. V roku 2014 takto podporila projekt „Mladí vedci“ Asociácie pre mládež, vedu a techniku v Bratislave, [...]

Darovanie prístrojov

Zdravie je to najcennejšie, čo máme a v Nadácii si to dennodenne uvedomujeme. Aby sme prispeli k jeho ochrane, pomohli sme rozšíriť vybavenie zdravotníckych zariadení, ktoré navštevujú pacienti [...]