Pomáhame deťom v núdzi

V rámci svojej činnosti v sociálnej oblasti Nadácia Volkswagen Slovakia rozšírila podporu smerovanú k zdravotníckym zariadeniam. Uvedomujúc si hodnotu zdravia a dôležitosť jeho ochrany, sme v roku 2016 prvýkrát prispeli na vybavenie zdravotníckeho zariadenia špičkovým prístrojom. V roku 2018 sme na projekt nadviazali ďalším a v tomto duchu plánujeme pokračovať. Naším cieľom je zlepšenie prevencie a zvýšenie kvality poskytovanej lekárskej starostlivosti. Podporu smerujeme aj organizáciám, ktoré fungujú pri zdravotníckych zariadeniach a majú rovnaký cieľ ako my.

Podpora krízových centier

,

Pomoc ľuďom v núdzi patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia stále silnejšie zameriava. S týmto cieľom otvára aj nový grantový program na podporu krízových [...]

Mimoriadna podpora

Nadácia Volkswagen Slovakia každoročne rozhoduje o mimoriadnych podporách z obrovského množstva nezaradených žiadostí, ktoré obdrží v priebehu roka. V roku 2014 takto podporila projekt „Mladí vedci“ Asociácie pre mládež, vedu a techniku v Bratislave, [...]

Darovanie prístrojov

Zdravie je to najcennejšie, čo máme a v Nadácii si to dennodenne uvedomujeme. Aby sme prispeli k jeho ochrane, pomohli sme rozšíriť vybavenie zdravotníckych zariadení, ktoré navštevujú pacienti [...]