Pomáhame deťom v núdzi

V rámci svojej činnosti v sociálnej oblasti Nadácia Volkswagen Slovakia rozšírila podporu smerovanú k zdravotníckym zariadeniam. Uvedomujúc si hodnotu zdravia a dôležitosť jeho ochrany, sme v roku 2016 prvýkrát prispeli na vybavenie zdravotníckeho zariadenia špičkovým prístrojom. V roku 2018 sme na projekt nadviazali ďalším a v tomto duchu plánujeme pokračovať. Naším cieľom je zlepšenie prevencie a zvýšenie kvality poskytovanej lekárskej starostlivosti. Podporu smerujeme aj organizáciám, ktoré fungujú pri zdravotníckych zariadeniach a majú rovnaký cieľ ako my.