Pomáhame deťom v centrách pre deti a rodiny

Nadácia Volkswagen Slovakia sa dlhodobo venuje podpore aktivít centier pre deti a rodiny. Uvedomuje si ich význam pre spoločnosť a snaží sa im ich každodenné fungovanie uľahčovať rôznymi spôsobmi. Zároveň sa snaží deti a mladých, ktorí v nich vyrastajú, motivovať a podnecovať ku kreativite prostredníctvom rôznych, aj súťažných, projektov. Počas viac ako desiatich rokov jej existencie vznikli mnohé úspešné spolupráce s organizáciami, ktorých poslaním je práca v tejto oblasti.