Pomáhame deťom v centrách pre deti a rodiny

Nadácia Volkswagen Slovakia sa dlhodobo venuje podpore aktivít centier pre deti a rodiny. Uvedomuje si ich význam pre spoločnosť a snaží sa im ich každodenné fungovanie uľahčovať rôznymi spôsobmi. Zároveň sa snaží deti a mladých, ktorí v nich vyrastajú, motivovať a podnecovať ku kreativite prostredníctvom rôznych, aj súťažných, projektov. Počas viac ako desiatich rokov jej existencie vznikli mnohé úspešné spolupráce s organizáciami, ktorých poslaním je práca v tejto oblasti.

Vodičák pre tvoj štart – vodičské kurzy pre mladých ľudí z centier pre deti a rodiny

,

Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo podporuje deti vyrastajúce v centrách pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy). V tomto duchu realizuje v spolupráci s organizáciou Úsmev ako [...]

Aktívny priestor – viac aktivít do centier pre deti a rodiny

,

Jednou z oblastí, ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo venuje, je pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny. Grantový program je určený na podporu zariadení či náhradných [...]

S Nadáciou v pohybe

,

Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala v roku 2016 jedinečný projekt na podporu centier pre deti a rodiny a domovov sociálnych služieb na Slovensku. Zariadeniam uľahčuje ich denný režim poskytnutím užitočného [...]

Vianočný projekt

,

Každý rok pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) už tradičný výherný projekt. Cieľom je prebudiť ich záujem [...]

Anjelská Akadémia

Úsmev ako dar už 9 rokov vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia vzdeláva dobrovoľníkov a pripravuje ich na prácu s deťmi v náhradnej starostlivosti. Anjelská akadémia je akreditovaný vzdelávací program, ktorého cieľom [...]