Zvyšujeme bezpečnosť detí podporou kvalitnej dopravnej výchovy

Deti sú nielen najmenšími účastníkmi cestnej premávky, ale i najzraniteľnejšími. Nadácia Volkswagen Slovakia sa preto rozhodla zvýšiť dopravné povedomie detí a mládeže podporou vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy, a tým docieliť zníženie počtu detí v štatistikách smrteľných úrazov na cestách. Kvalitná dopravná výchova je základným krokom k prevencii nehodovosti detí a mládeže.

Podporujeme rešpekt k životnému prostrediu

Modernizácia spoločnosti a technický vývoj priniesli vzďaľovanie ľudí od samotnej prírody a jej krás. Aby sa deti opäť naučili vnímať krásu, ale i rešpektovali potreby svojho okolia, živého i neživého prostredia, Nadácia Volkswagen Slovakia od roku 2015 podporuje vzdelávanie v oblasti životného prostredia a ekológie.

Verejné detské dopravné ihrisko

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom Stupava zrealizovala výstavbu vôbec prvého verejného detského dopravného ihriska na Slovensku, ktoré je súčasťou výukových priestorov a športovísk v rámci rozšírenia existujúceho edukačno - športového areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku [...]

Zelená dobrovoľníkom

,

Akciu s názvom Zelená spolupráca Nadácia iniciovala už v roku 2014. Jej cieľ bol jasný – pomôcť a skrášliť okolie. V rovnakom duchu sa niesla aj v nasledujúcich rokoch, kedy sa zamestanci Volkswagen Slovakia a iní dobrovoľníci spolu [...]

Bezpečne na cestách

,

Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou grantového programu „Bezpečne na cestách“, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát vyhlásila v roku 2012. Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Od svojho vzniku [...]

Bezpečne na cestách pre ZŠ a SŠ

,

Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou grantového programu „Bezpečne na cestách“, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát vyhlásila v roku 2012. Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Od svojho vzniku [...]

Projekt: Bezpečne na bicykli 3D

,

Bezpečne na bicykli 3D je projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a neziskovej organizácie Terra Grata podporujúci vzdelávanie detí a mládeže v oblasti dopravnej výchovy pre ne zaujímavou formou - formou edukačnej 3D hry. Kvalitná dopravná výchova je základným krokom [...]

Náučné chodníky

,

Ako odpoveď na váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia nový grantový program. Slovensko je síce malá krajina, ale z prírodného hľadiska veľmi rôznorodá a bohatá na prírodné zaujímavosti. Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má [...]

Zelené vzdelávanie

,

Grantový program „Zelené vzdelávanie” je úspešne spustený už tretí rok. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie - v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí. Ciele [...]

Živá učebnica na Devínskej Kobyle

,

Novým projektom „Živá učebnica na Devínskej Kobyle“ sa Nadácia Volkswagen Slovakia rozhodla rozšíriť podporu aktivít v oblasti ekológie. Projekt realizuje vďaka spolupráci s organizáciou Daphne, ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje ochrane životného prostredia na Slovensku. [...]