Zvyšujeme bezpečnosť detí podporou kvalitnej dopravnej výchovy

Deti sú nielen najmenšími účastníkmi cestnej premávky, ale i najzraniteľnejšími. Nadácia Volkswagen Slovakia sa preto rozhodla zvýšiť dopravné povedomie detí a mládeže podporou vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy, a tým docieliť zníženie počtu detí v štatistikách smrteľných úrazov na cestách. Kvalitná dopravná výchova je základným krokom k prevencii nehodovosti detí a mládeže.

Podporujeme rešpekt k životnému prostrediu

Modernizácia spoločnosti a technický vývoj priniesli vzďaľovanie ľudí od samotnej prírody a jej krás. Aby sa deti opäť naučili vnímať krásu, ale i rešpektovali potreby svojho okolia, živého i neživého prostredia, Nadácia Volkswagen Slovakia od roku 2015 podporuje vzdelávanie v oblasti životného prostredia a ekológie.

2022-02-13T13:04:38+01:00

Bezpečne na cestách

Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou grantového programu „Bezpečne na cestách“, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát vyhlásila v roku 2012. Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Od [...]

2022-02-13T13:04:38+01:00

Bezpečne na cestách pre ZŠ a SŠ

Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou grantového programu „Bezpečne na cestách“, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát vyhlásila v roku 2012. Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Od [...]