Predstavitelia Nadácie, zástupcovia spoločnosti Volkswagen Slovakia, rodičia a ich deti sa 31. mája stretli v ZŠ I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi, aby spoločne skrášlili okolie školy.  Viac ako 54 dospelých naplnilo 48 vriec odpadkov a jeden kontajner bioodpadu a pomohli tak deťom vytvoriť krásny priestor pre deti. Ďakujeme!