Dňa 15.6.2017 zasadala Komisia Nadácie Volkswagen Slovakia a z celkového počtu 61 zaregistrovaných projektov schválila 60 projektov v rámci druhého kola grantového programu „Projekty zamestnancov“, ktoré podporí sumou takmer 60.000 Euro.

Zoznam podporených projektov v roku 2017 v rámci grantového projektu „Projekty zamestnancov“ nájdete tu.

V rámci grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ bolo zaregistrovaných celkovo 12 žiadostí. Z toho Nadácia Volkswagen Slovakia podporí 5 projektov v celkovej sume 9.700 Euro.

Zoznam podporených projektov v roku 2017 v rámci grantového projektu „Vzdelanie = budúcnosť“ nájdete tu.