foto

Dňa 6. apríla 2016 zasadla hodnotiaca komisia ku dvom grantovým programom ,,Bezpečne na cestách“,,Nemčina do materských škôl“, aby vybrala projekty, ktoré finančne podporí.

Do grantového programu ,,Bezpečne na cestách“ sa prihlásilo celkovo 154 žiadateľov. Komisia po dôslednom uvážení vybrala 20 projektov, ktoré sa budú realizovať vo všetkých krajoch Slovenska, a podporí ich sumou viac ako 50 000 eur.
V novom grantovom programe ,,Nemčina do materských škôl“ sme vybrali prvých 9 materských škôl, v ktorých sa vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia bude vyučovať nemčina.

Podporené projekty ,,Bezpečne na cestách“ tu.

Podporené projekty ,,Nemčina do materských škôl“ tu.