Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila dňa 23.3.2016 druhý ročník grantového programu ,,Vzdelaním k integrácii“, ktorý podporuje vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 25 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb.

Žiadosti môžete podávať do 25.5.2016 výhradne elektronickou formou tu.