foto

Dňa 13. apríla 2016 otvorila Nadácia Volkswagen Slovakia druhé tohtoročné kolo grantového programu ,,Projekty zamestnancov“, ktorého cieľom je podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia, respektíve regióny, z ktorých pochádzajú a ich participáciu v rámci komunít.

Žiadosti je možné podávať do 15. mája 2016 prostredníctvom online formulára tu.

Grantové pravidlá ,,Projekty zamestnancov“ nájdete tu.