Vianočný projekt 2019: Auto tolerancie

Vytvorte súťažnú modelovú situáciu s autom tolerancie a vyhrajte!

Elektronickú žiadosť je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 30.09.2019 v jednom origináli s podpisom štatutárneho zástupcu.

Video, na ktorom deti vysvetlia modelovú situáciu a detailné fotografie 1) súťažnej modelovej situácie s autom tolerancie, 2) súťažnej modelovej situácie s autom tolerancie spolu s deťmi, ktoré ju vytvorili a 3) detí pri tvorbe súťažnej modelovej situácie pošlite na mailovú adresu nadacia.volkswagen@gmail.com.

Desať najlepších modelov, ktoré postúpia do súťaže, bude vybraných na základe kreativity pri tvorbe modelovej situácie, ale aj pri spracovaní videa a na základe zaslaných fotografií. Podľa nich rozhodnú o troch víťazných modeloch aj zamestnanci spoločností Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services. Zaujímavé video a kvalita zaslaných fotografií je preto dôležitým kritériom výberu.

 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o centre pre deti a rodiny, ktoré sa registruje do súťaže „Vianočný projekt 2019 - Auto tolerancie“

 • Štatutárny zástupca

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • 2. Popis súťažnej modelovej situácie s autom tolerancie

 • 3. Video

  Kreatívne video, na ktorom zapojené deti vysvetlia modelovú situáciu, pošlite na mailovú adresu nadacia.volkswagen@gmail.com. V prípade, že video bude moc veľké, použite službu WeTransfer alebo uschovna.sk.
 • 4. Fotografie

  Fotografie v dobrej kvalite pošlite na mailovú adresu nadacia.volkswagen@gmail.com – dve detailné fotografie súťažnej modelovej situácie s autom tolerancie, dve fotografie detí pri tvorbe modelovej situácie s autom tolerancie a jednu fotografiu zúčastnených detí s hotovým modelom.
 • 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Podpísaný originál Súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií pošlite spolu so žiadosťou poštou na adresu Nadácie.
 • Formulár na stiahnutie (prosím stiahnite, vyplňte a nižšie nahrajte naskenovaný súbor)
 • 6. Štatút súťaže

 • Štatút súťaže „Vianočný projekt 2019 - Auto tolerancie“ je k nahliadnutiu na tomto linku

 • Pečiatka a podpis štatutára