Vianočný projekt 2022: Vianočné auto

Vytvorte model vianočného auta a vyhrajte!

Elektronickú žiadosť je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia najneskôr do 30. 09. 2022

Detailné fotografie 1) súťažného modelu, 2) súťažného modelu spolu s deťmi, ktoré ho vytvorili a 3) detí pri tvorbe súťažného modelu pošlite na mailovú adresu nadacia.volkswagen@gmail.com.

Päť najlepších modelov, ktoré postúpia do súťaže, bude vybraných na základe kreativity pri tvorbe modelu, ale aj na základe zaslaných fotografií. Podľa nich rozhodnú o troch víťazných modeloch aj zamestnanci spoločností Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services. Kvalita zaslaných fotografií je preto dôležitým kritériom výberu.

 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o centre pre deti a rodiny, ktoré sa registruje do súťaže „Vianočný projekt 2022 - Vianočné auto“

 • Uveďte názov grantového programu alebo projektu a číslo zmluvy.
 • Bankové spojenie

 • Štatutárny zástupca

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • 2. Popis súťažného modelu auta

 • 3. Fotografie

  Fotografie, prípadne aj video v dobrej kvalite pošlite na mailovú adresu nadacia.volkswagen@gmail.com – dve detailné fotografie súťažného modelu s hviezdnym autom, dve fotografie detí pri tvorbe modelovej situácie s hviezdnym autom a jednu fotografiu zúčastnených detí s hotovým modelom. Na označenie súborov použite názov vášho CDR.
 • 4. Potvrdenia

 • Natiahnite súbory sem alebo
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 50 MB.
   Nahrajte čestné prehlásenie štatutára zariadenia, že sa o projekt uchádza ako oprávnená osoba.
  • Natiahnite súbory sem alebo
   Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 50 MB.
    Nahrajte Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií
   • Štatút súťaže je k nahliadnutiu na tomto linku