Vianočný projekt 2020: Auto očami detí

Vytvorte model auta očami detí a vyhrajte!

Elektronickú žiadosť je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 30. 09. 2020 v jednom origináli s podpisom štatutárneho zástupcu.

Detailné fotografie 1) súťažného modelu, 2) súťažného modelu spolu s deťmi, ktoré ho vytvorili a 3) detí pri tvorbe súťažného modelu pošlite na mailovú adresu nadacia.volkswagen@gmail.com.

Päť najlepších modelov, ktoré postúpia do súťaže, bude vybraných na základe kreativity pri tvorbe modelu, ale aj na základe zaslaných fotografií. Podľa nich rozhodnú o troch víťazných modeloch aj zamestnanci spoločností Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services. Kvalita zaslaných fotografií je preto dôležitým kritériom výberu.

 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o centre pre deti a rodiny, ktoré sa registruje do súťaže „Vianočný projekt 2020 - Auto očami detí“

 • Uveďte názov grantového programu alebo projektu a číslo zmluvy.
 • Bankové spojenie

 • Štatutárny zástupca

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • 2. Popis súťažného modelu auta

 • 3. Fotografie

  Fotografie, prípadne aj video v dobrej kvalite pošlite na mailovú adresu nadacia.volkswagen@gmail.com – dve detailné fotografie súťažného modelu s autom tolerancie, dve fotografie detí pri tvorbe modelovej situácie s autom tolerancie a jednu fotografiu zúčastnených detí s hotovým modelom. Na oznaČenie súborov použite názov vášho CDR
 • 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Podpísaný originál Súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií pošlite spolu so žiadosťou poštou na adresu Nadácie.
 • Formulár na stiahnutie (prosím stiahnite, vyplňte a nižšie nahrajte naskenovaný súbor)
 • 5. Štatút súťaže

 • Štatút súťaže „https://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/statut-sutaze_VP-2020_auto_ocami_deti.pdf“ je k nahliadnutiu na tomto linku

 • Pečiatka a podpis štatutára