Grantový program je aktuálne otvorený.

Do projektu sa zapojíte vyplnením prihlášky tu:

  • Pečiatka a podpis štatutára