Žiadosť GP: Budúcnosť aj s autizmom

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 30.09.2019 (rozhoduje dátum na pečiatke pošty) v počte 1x s podpisom štatutárneho zástupcu.
Súbory na stiahnutie: Grantový program ,,Budúcnosť aj s autizmom"
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o Žiadateľovi*, ktorý projekt organizuje

 • Bankové spojenie

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • Štatutárny zástupca Žiadateľa

 • 2. Informácie o projekte

 • Realizácia a organizačné zabezpečenie projektu

 • ObdobieAktivita 
  Pridať riadok
 • V prípade ak spolupracujete aj s inými partnermi na tomto projekte (resp. ste získali iné granty), charakterizujte o akých partnerov sa jedná, akú majú úlohu, zodpovednosť atď.
 • 3. Výdavky a príjmy

 • Pečiatka a podpis štatutára

 • Förderungsprogramm: Zukunft auch mit Autismus

  (vyplňte prosím v nemeckom jazyku)
 • Ausgaben und Einnahmen: